• Affen

  • Kretakotta Affe Orang-Utan "nichts hören" Antiksteinguss, H ca. 23 cm


  • Kretakotta Affe Orang-Utan "nichts sagen" Antiksteinguss, H ca. 23 cm


  • Kretakotta Affe Orang-Utan "nichts sehen" Antiksteinguss, H ca. 23 cm


  • Kretakotta Die Drei Affen Orang-Utan-Set Antiksteinguss, H ca. 23 cm